De meeste mensen zullen het erover eens zijn dat spiritualiteit het uiteindelijke doel van het leven zou moeten zijn voor een gelukkig, gezond en tevreden leven.
De menselijke ontwikkeling is in bepaalde opzichten zoals techniek, geneeskunde, natuurkunde etc zeer ver gevorderd.
Maar toch leven miljarden mensen vol onvrede, onzekerheden en stress.
Voor sommigen is de zoektocht naar een gelukkig, gezond en tevreden leven nog in volle gang. Enerzijds komen er jaarlijks honderdduizenden nieuwe artsen en duizenden nieuwe ziekenhuizen bij. Anderzijds sterven er miljarden mensen aan ziektes zoals hart – en vaatziektes, diabetis en kanker.

Gezond blijven in de huidige tijd is meer en meer een zaak geworden van positief denken en een gezonde levensstijl dan het slikken van pillen en kiezen voor medische interventie.
De moderne wetenschap heeft de rol erkend van de psyche, gedachten en emoties bij het teweegbrengen van gezonde en ongezonde reacties in het lichaam. Zodra wij in ons bewustzijn een negatieve gedachte hebben, blokkeert dit de stroom van levensenergie in de neurocellen en dat leidt tot vele ziekten.

Op sommige bijzondere momenten, zoals bij de jaarwisseling, hebben mensen allerlei goede voornemens om zodoende tot welvaart en welzijn te geraken. Maar simpele voornemens / nieuwe wegen naar succes, blijken zeer moeilijk na te leven en leiden uiteindelijk tot hetzelfde oude resultaat namelijk: MISLUKKING.
Wat zou de redenen hiervoor kunnen zijn?

De redenen zijn zelfgeschapen obstakels, vermomd in onze persoonlijke eigenschappen, gewoonten en vooroordelen die elke nieuwe lering blokkeren. Wij verstoppen deze eigenschappen zo diep in onszelf dat wij ons opgesloten voelen in een vicieuze cirkel.
En wanneer wij ons het enorm grote verschil realiseren tussen onszelf en onze buitengewone wensen, worden wij onzeker en raken overstuur, gestrest en vaak depressief.

Wat staat ons dan te doen om dit verschil te verkleinen?
Het antwoord is simpel: “VERBREEK DE KETEN”.

Inderdaad, verbreek de keten van alle ongezonde gewoonten en leer een gezonde levensstijl om ons te bevrijden van alle fysieke en mentale aandoeningen en lijden. Vervang al de ondeugden zoals jaloersheid, haat en hebzucht door positieve emoties zoals onvoorwaardelijke liefde, vergeving en samen delen.

We zijn ons allen bewust van het werkelijke beeld van het leven vandaag de dag. Het is verbazingwekkend dat sommigen een diepgewortelde geloof hebben dat het leven een combinatie is van geluk en verdriet.

Goede gezondheid is het fundamentele vereiste van een gelukkig leven.

“LEVEN IS GEZONDHEID”.

Hoe kunnen wij ons gelukkig voelen als we feitelijk ONGEZOND zijn?

“Gezondheid is Geluk”.

Hoe eerder wij dit realiseren, des te beter voor ons. Gezondheid en geluk staan er garant voor dat al onze dromen WERKELIJKHEID worden.

Psycho Neurobics en Raj Yoga zijn bestemd voor iedereen die beseffen dat gezondheid en geluk in het leven niet van elkaar gescheiden zijn.

Dr. B.K. Chandra Shekhar heeft tijdens de behandeling van Kanker, Hepatitis C en Diabetes de technieken van Neurobics bestudeerd en ze uniek effectief bevonden en was zelf, persoonlijk, gebaat bij een kuur. Deze ongebruikelijke ervaring gaf hem het vertrouwen om op andere patiënten te experimenteren waarbij hij tot zijn verrassing de techniek zeer effectief bevond in de behandeling van deze levensbedreigende aandoeningen. Getuigenissen kunnen gelezen worden in het boek “Invisible Doctor” dat geschreven is door Dr. B.K. Chandra Shekhar of kunnen op het web gezocht worden onder www.invisibledoctor.com.

Psycho Neurobics

Psycho Neurobics is een 5000 jaar oude techniek van genezing, waarin we ons verbinden met de in de kosmos aanwezige goddelijke energie via de kracht van onze goddelijke bron. Vervolgens wordt deze kracht overgedragen aan organen en lichaamsdelen door middel van neuronen. Het denken voorziet het lichaam van energie en is dus de oorsprong van elke activiteit. Wat we kunnen denken kan tot stand komen. We kunnen elk type ziekte met Psycho Neurobics genezen door middel van het activeren van de zeven centrale energie punten – de chakra’s – die aanwezig zijn in ons lichaam. Het woord psycho staat voor geest.

Er zijn drie soorten neurobics: LICHT neurobics, KLANK neurobics, en EENVOUDIGE neurobics. In Psycho Neurobics integreren we de drie neurobics.

Psycho Neurobic oefeningen zijn ontworpen om mentale fitheid, sterkte en flexibiliteit van de hersenen en het gehele neuro systeem van het lichaam te bevorderen. Alle Psycho Neurobics oefeningen zijn ontwikkeld volgens de eeuwenoude Indiase Vedische geschriften. Als we onze Psyche (Mind) betrekken in al deze activiteiten, heft onze Psyche neuro- emotionele blokkades van het neuro systeem op en maakt de volledige stroom van Prana Energie in het lichaam vrij waardoor de lichamelijke kracht en flexibiliteit verhoogd worden.

De naam Psycho Neurobics past hier vanwege de betrokken acties, en de resultaten worden gemanifesteerd in een rustige, stressvrije geest die het lichaam verfrist via een verlaagde stofwisseling in het fysieke lichaam. Deze oefeningen zijn een aanvulling op de bestaande yoga oefeningen om een beter resultaat in termen van mentale flexibiliteit en stabiliteit te behalen, wat de kern van Yoga is.

In Psycho Neurobics geven we behalve uitleg over de wetenschap van lichaam en geest tevens de praktische opleiding met verschillende sets van yoga oefeningen, vereenvoudigd door eenvoudige mind-body oefeningen. Deze Psycho Neurobics oefeningen worden gebruikt om onze geest te concentreren op de volledige stroom van levensenergie (Pranische Energie) in de Sushumna Nadi (die zich bevindt binnen de wervelkolom). De opgerolde Kundalini energie rijst op door alle zeven chakra’s naar de kruin.

De psychologie richt zich alleen op de mind niet op de ziel. In Psycho Neurobics willen we de ontbrekende dimensie van de psychologie en alle andere yoga oefeningen aanvullen, en tevens op een eenvoudige wijze de Mind en Ziel ontwikkelen. Psycho Neurobics combineert de volgende drie neurobics:

Licht Neurobics

Kleur is een vorm van trilling energie die een belangrijke rol in gezondheid en genezing heeft gespeeld gedurende duizenden jaren. Verschillende kleuren zijn van invloed op lichaam en geest, en de meeste culturen associëren kleuren met bijzondere kwaliteiten, gevoelens enzovoort.

Klank Neurobics

Geluid kan op verschillende manieren worden gebruikt om de genezing te bevorderen. De meeste klank therapie omvat het gebruik van de stem, tonale klanken en muziek, soms alle drie.

Eenvoudige Neurobics

Ons lichaam is opgebouwd uit vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze vijf elementen vormen de hele kosmos. Deze vijf elementen functioneren tevens binnen ons lichaam om het gezond te houden. Na intensief onderzoek hebben de Indiase wijzen ontdekt dat Hasta-mudra’s (handgebaren) erg belangrijk zijn voor het behouden van evenwicht in de energiestromen van de vijf elementen.