We bieden de opleiding om de geest in staat te stellen om de kracht van de derde oog te gebruiken.

Wij zijn een team van professionals uit verschillende disciplines.

Wij geloven dat we allemaal een oneindige bron zijn van Universeel Licht (Soul).

Er is een onzichtbare dokter in ons, die supervisie houdt over de fabriek in ons lichaam. Wanneer we een goede verbinding met de innerlijke Super arts houden, blijft onze onzichtbare dokter voor ons welzijn zorgen, maar als we losgekoppeld zijn van deze Super arts (de bron van universeel licht – God) verzwakt ons lichaam, onze geest en ziel.

Wie zijn wij:
• Een educatief, spiritueel centrum, opererend vanuit het concept van de healing science van Dr Chandrashekhar
• Waar kennisoverdracht plaats vindt, gebaseerd op de wetenschap vanuit vedische geschriften zoals, raas (mudras’s), rang ( kleur concentratie) en naad ( geluid vibratie, OHM meditatie)
• Een spiritueel platform waar diverse culturen elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.

Wat is onze missie
• Oprichten/exploiteren/onderhouden van een bloeiende centrum,
• Hetgeen een ieder bewust maakt van hun eigen genees krachten en rust en vrede in de samenleving brengt
• Spiritualiteit in brede zin: dus inclusief Raj yoga meditatie, promoten van vegetarisch voedsel, aryuvedische geneeskunst, etc.

Wat is ons doel
• Op inspirerende wijze meer bezoekers aantrekken en een gids voor hen willen zijn
• Faciliteren van educatie gebaseerd op de wetenschap van psycho neurobics en Raj yoga
• Zij die graag willen, betrekken bij onze activiteiten
• Vrijwilligers enthousiast houden en te boek staan als een financieel solide organisatie

Wat zijn onze activiteiten
• Lezingen en workshop
• Kennisoverdracht over zelf genezing (via seminars, cursussen)
• Psycho neurobics meditatie oefeningen
• De wekelijkse bijeenkomsten (samen PN oefeningen, meditatie, ervaring delen)
• Jeugd leren zich beter te concentreren
• Bestrijding dementie/eenzaamheid ouderen
• Stress genezen en voorkomen
• Zelf genezing diabetici, hart en vaat ziekten, hoge bloeddruk etc.

In de toekomst willen we meer naar buiten treden via sociale media (Facebook, twitter), onze boekverspreiding uitbreiden, meer educatieve activiteiten aanbieden zoals de zondagschool, meer recreatieve activiteiten aanbieden, zoals bewust wandeling, PN lessen/workshops, etc.

Ook gaan we meer doen aan Fundraising om een pand te huren

Hoe kunt u ons helpen?
• Door mee te zoeken naar een locatie. Dit kan zijn buurthuis, sport kantine, school, klooster/kerkgebouw
• Door financieel bij te dragen. Dit kan:
* via maandelijkse donatie op basis van automatische incasso
* en/of een/meer incidentele donatie(s)
   * en/of door het kopen van psycho neurobics boeken
   * en/of door mee te sparen met de SIGFA Box Family.

De procedure is transparant; namen en bedragen worden gepubliceerd op de website tenzij men privé bezwaren heeft. Tussentijds opzeggen kan, maar denk er goed over na vanwege het mooie doel! Wij zijn een ANBI stichting. Donatie is aftrekbaar van de belasting. Uw vrijwillige donatie kunt u overmaken op ING bank rekening:

iban nr: NL89INGB0006848267 tnv Stichting Sigfa Holland.

Wat kunnen we voor u betekenen. Afhankelijk van uw bijdrage ontvangt u:
• gratis adviezen tegen ziektes en kwalen die u zelf kunt doen
• Begeleiding van gediplomeerde psycho neurobics trainers,
• een bepaald procent korting op PN boeken, of CD (‘s).
• Tegen gereduceerde tarief training PN volgen.